Thread Reader
oni

oni
@mniwonu

Feb 6, 2022
1 tweets
Twitter

"Ate hindi ko po alam kung sa akin lang pero di ko po makita yung 214 na ud sa everglow" - hindi po bobo lang po talaga ako magnumbering pasensya huhu naskip ko ‘yung 214 😔✋🏼 #tellonym tellonym.me/mniwonu/answer…

oni

oni

@mniwonu
for my everglow, #민원 fan account
Follow on Twitter
Missing some tweets in this thread? Or failed to load images or videos? You can try to .