Thread Reader
Sabri Şenel

Sabri Şenel
@sabrisenel

Nov 19
4 tweets
Twitter

"AL SANA ECDAT" Birazda bunu merak et! ▪Arap'a benzemiyor diye YOK SAYDIĞIN ECDAT ▪Araştır ve dilinde pelesenk ettiğin Avrupa'yı titretmek neymiş anla: ▪Parisi tepelemiş ▪Fransa biat etmiş ▪Almanya 1 subayına bağlı ildir ▪Romaya yürür, ▪Roma kapılarında papa diz çöker,

1-++neyi var neyi yok verir, af edersin onu, emrine girer. ▪Bir ordun iskandinavya da diğeri kafkaslardadır. ▪Iskandinav halkı tanrı diye senin Hakan'ına tapar. ▪Atlas okyanusundan Akdeniz'e, kuzey denizinden Hazar'a, Aral'dan Karadeniz'e kadar senden habersiz kuş uçmaz.
▪İstanbul'daki Bizansı vergiye bağlarsın, vasalın olur, krallarına taç giydirirsin. ▪Bütün bunlar 400'lü yıllarda HUN TÜRK devrinde olurken henüz İslamiyet dahi yoktu ve Kavmi necip dediğiniz Arap taşa tapınıyordu. ■ Sen TÜRKSÜN ▪Titre ve kendine dön ! Basri Yalta
■ İçimizdeki Araplar anlamasa da gerçek budur.
Sabri Şenel

Sabri Şenel

@sabrisenel
Eğitimci - Yazar. Türk Milliyetçisi. Kuvvai Milliyeci. Atatürkçü. Sınav Okul Kurs Kolej ve Göksu Sürücü Kursları Ortağı
Follow on Twitter
Missing some tweets in this thread? Or failed to load images or videos? You can try to .