Thread Reader
Mie

Mie
@Langhalsen

Hva faen?! Er pedofili så normalt nå at man kan ha reklame steder for at pedoer kan ta kontakt å få hjelp? Jeg er sjokkert.

Etter å lest svarene her... Av ca 12500 ubetinget dømte pr år i Norge, er 30% dømt for sedlinghet!! D er ikke få overgripere i samfunnet, men svært mange!! 48% innsatte opplevde overgrep i barndommen + ca 80% av misbrukte barn begynner m narkotika... I fengslene tvinges- 1/

innsatte å bo på samme avdeling m disse overgriperne, og blir d sagt/gjort noe mot overgriperne, settes de som har gjort d på isolasjonsavdeling,så overgriper skal få sone "trygt og godt"... De slipper også hurtigere gjennom soning, til åpne avdeling og frigang, så deres- 2/
sikkerhet blir bedre ivaretatt. Dette er forbanna galt!! Skulle vært egne fengsler for slike perverse rasshøl som ødelegger andre mennesker,og d skulle vært gitt laaangt hardere første gangs dom + gps på "pedo-app" fra løslatelse, så samfunnet kan bli bedre beskyttet en nå- 3/
og gitt forvaring på ubestemt tid, i egne lukkede fengsels samfunn de aldri kom ut fra!! Sammen m gangs pedodømte!! Slik at vi overlevere,ikke skal måtte bli tvunget som nå, til å leve side om side m slike rasshøl 24/7, feks vist i selvdrapsak i Mandal fengsel ifjor, der- 4/
den dømte 15 årige dobbelt morder ble utnyttet av pedodømte, så fort han ble overført til soning blant voksne, som 18 åring.. @Kriminalomsorgen tar ingen selvkritikk, hvis er status i Norske fengsler i dag!! Like lite som @Stortinget @Regjeringen gjør noe!! vg.no/spesial/2022/j…
Unroll @Thread Reader App thanx
#DeFordømte er #UtstøtteNorskeBorgere
Støtt alle de utsatte for samfunnets systemovergrep!! #NarkoTwitter #CrimTwitter #SystemDrepteNarkomane #DeFordømte #DeUtenStemme #FuckNNFP #DømDeKorrupte
Follow on Twitter
Missing some tweets in this thread? Or failed to load images or videos? You can try to .