Thread Reader
Collectifission

Collectifission
@collectifission

Nov 25, 2022
21 tweets
Twitter

@Tweakers kwam gister met een plus-abonnee stuk over air capture van CO2. Enkele gedachten over dit stuk, wat weer erg informatief is over het onderwerp direct air capture. 🧵 1/21 tweakers.net/reviews/10650/…

Het artikel begint met een uitleg van de huidige situatie: elk jaar gaat er 50 gigaton aan CO2 de lucht in, "een onvoorstelbare hoeveelheid", en vraagt het hardop af of direct air capture een technologische oplossing is voor dit probleem.
Dat er iets moet veranderen is namelijk duidelijk: de concentratie CO2 in de atmosfeer stijgt hard en het doel om de opwarming van de Aarde onder de 1,5 °C te houden is al niet meer haalbaar. Momenteel zitten we op het traject richting 2,3 °C stijging in 2100.
Verderop wordt kort stil gestaan bij opslag van CO2 in natuurgebieden, zoals bossen en veengronden. Het noemt daarbij enkele cijfers, zoals dat één hectare bos goed is voor zo'n 10 ton aan opslag, en een "dikke boom van 30 jaar heeft ongeveer een ton CO2 vastgelegd".
Als we deze cijfers gebruiken, en weten dat er sinds het begin van de industriële revolutie ongeveer 1000 gigaton de lucht in is gegaan (cijfer van Nature)… 5/21 nature.com/scitable/knowl…
hebben we ongeveer 1 miljard vierkante km nodig aan bos om dit weer uit de atmosfeer te halen. Ongeveer 7x het aardoppervlak...
Hierna wordt stil gestaan bij het daadwerkelijke onderwerp: direct air capture, en haar (on)mogelijkheden. Zo is het bijzonder inefficiënt en (daardoor) heel duur. Een variant is om de CO2 uit de zee op te vangen.
De zee vangt immers heel heel CO2 op, tot 50x meer dan in de atmosfeer aanwezig is, aldus het stuk. De techniek om dit af te vangen bestaat al en gaat via elektrolyse. Verschillende startups zien hier veel potentie in.
Desalniettemin is het gezeik in de kantlijn. Zo becijferd het IEA dat de technologie voor DAC tegen 2050 kan zijn opgeschaald om 60 megaton uit de lucht te halen. Op 50 gigaton aan jaarlijkse emissies is dit nog geen promille. iea.org/reports/direct…
Verder worden hier nog enkele voorbeelden genoemd van efuel, door van de ontrokken CO2 weer nieuwe brandstof te maken, bijvoorbeeld voor vliegtuigen. Inderdaad zouden we op deze manier het vliegverkeer daadwerkelijk CO2-neutraal kunnen maken. 10/21
Het stuk eindigt wat abrupt. Er wordt nog besproken hoe het allemaal bekostigt kan worden, vooral via een hogere prijs voor CO2 via de ETS.
Sinds dit idee werd gelanceerd in het Kyoto-protocol in 1997 heeft dit nooit gewerkt, vanwege de politieke realiteit dat een hoge CO2 prijs een effect heeft op de economie en een vrij invloedrijke fossiele lobby dit ook redelijk effectief weet te frustreren.
Ook is er een andere evidente lacune in het stuk: dit kost allemaal ontzettend veel energie. En hoewel het stuk het erover heeft dat we "alle middelen" moeten gebruiken om te komen tot nul uitstoot, wordt kernenergie precies nul keer vermeld.
Er wordt alleen maar gesteld om deze doelen te bereiken door "te verduurzamen met enerzijds zonnepanelen en windmolens, en anderzijds ccs voor fossiele warmte- en elektriciteitscentrales".
Maar de combinatie van DAC (of, in het geval van zeewater, DWC) en emissievrije kernenergie wordt niet gemaakt, wat raar is gezien de verschillende DAC technieken ook werken met temperaturen tussen de 90 en 300 °C, wat een traditionele kerncentrale prima kan leveren. 15/21
Deze omissie kan bijna niet toevallig zijn. Het stuk voelt daarom niet compleet en zelfs wat utopisch. We zijn beter gewend van Tweakers.
Een laatste gedachte wat, begrijperlijkerwijs, wat buiten de scope valt van Tweakers: de beste CO2-afvanging is diegene die helemaal niet in de atmosfeer terecht komt en de grondoorzaak hiervan is gewoon dat fossiele brandstoffen heel erg goedkoop zijn en…
onderliggend, dat de vrije markteconomie nou eenmaal optimaliseert op kosten. Zoals gesteld is een CO2-taks slechts een lapmiddel hiervoor, die niet werkt.
Uiteindelijk zullen we dus moeten nadenken over een economisch model dat optimaliseert voor menselijk welzijn en het duurzaam voortbestaan van de planeet binnen de parameters waarin we leven en gedijen.
Uiteindelijk moeten we dus af van het kapitalisme en naar iets anders. Een democratisch en cybernetisch economisch model rondom arbeidstijd ipv geld is hierin een mogelijke weg vooruit. Zaken als door kernenergie aangestuurde DAC kunnen hierin dan helpen de schade te herstellen.
Deze draad werd eerst gepubliceerd op m’n mastodon-account en leest daar eerlijk gezegd net even wat fijner. Volg mijn account daar op greennuclear.online/@collectifissi…. Wil je daar een mastodon account? Je kunt er een aanvragen via de hoofdpagina ☺️ /fin
Collectifission

Collectifission

@collectifission
Pleitbezorger voor kernenergie vanuit linkse hoek / arguing for nuclear energy from a leftwing perspective - mastodon https://t.co/DBgp1dkscn
Follow on Twitter
Missing some tweets in this thread? Or failed to load images or videos? You can try to .