Thread Reader
Twitter

Binasının riskli olduğunu düşünen herkes 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasına göre riskli yapı tespiti yaptırabilir. Bu konuda apartmanda karar alınmasına, genel kurul toplanmasına gerek yoktur. 1 kişi %1, binde bir ne hissesi olursa olsun binasından karot aldırabilir…

Riskli yapı tespiti yapıldıktan,itirazlı/itirazsız kesinleştikten sonra bina için 2 adet yol vardır, bina ya yıkılacak ya da güçlendirilecektir. Binanın yıkımı için gerekli olan oran arsa payının (malik sayısının değil) 2/3’ü yani %66,7’dir. Bu konuda TOPLANTI ZORUNLULUĞU YOKTUR
Binayı yıkmak yerine Güçlendirmek isteyenler için ise Kat Mülkiyeti Kanunu 19/2.maddesi gereğince bağımsız bölüm sayısının 4/5 çoğunluğu ile karar alınmak zorundadır. GÜÇLENDİRME KARARI İÇİN TOPLANTI YAPMAK ZORUNLUDUR.Belediye 4/5 karar ile güçlendirme ruhsatını vermek zorundadır
2/3 ile yıkılıp yeniden yapılması kararına katılmayan 1/3’e ihtarname gönderilir 15 gün süre verilir ve karara katılması istenilir eğer bu süre içinde karara katılmazsa 15.günden sonra payı açık arttırma ile satılır. Hiç kimse size aman imzalama derse inanmayın eviniz satılır
Güçlendirme kararına katılmayan malik için kat mülkiyeti kanununa göre ödemesi gereken bedele her ay %5 yıllık %60 yasal faiz uygulanır. Yani 100 bin tl ödeyi güçlendirme yapabilecekken muhalif olduğunuz için 160 bin tl ve avukatlık ücreti masrafları ödemek zorunda kalırsınız
Güçlendirme yapabilmek için; 1) Riskli yapı kesinleşmeli 2) Kat malikleri toplantıya çağrılmalı ve 4/5 ile karar alınmalı 3) Teknik rapor ile güçlendirmenin mümkün olduğu anlaşılmalı 4) Belediyeye başvurulmalıdır İlçe belediyesi bu süreci tamamlamış bir apartmanı Red edemez
Binasını yıkıp yeniden yaptırmak isteyenler 2/3 arsa payı çoğunluğu kararı ile isterlerse kat karşılığı, isterlerse bedel karşılığı inşaat yaptırabilirler. Bedel karşılığı inşaatta 600 bin tl ve 5 daireye kadar konutlarda %6 ve işyerlerinde %4,5 faizi devlet sizin adınıza ödüyor
Güçlendirme yapmak isteyenler için ise 240 bin tl güçlendirme kredisini %6 faizi devletin sizin adınıza ödemesi kaydıyla alabilirsiniz. Kredi faiz desteği sadece Bakanlığın anlaşma yaptığı bankalar tarafından kullanılması ile mümkündür.
Binası riskli çıkan malikler binası riskli yapı ise 18 ay riskli alanlarda 48 aydır.Kira yardımı alabilmek için mevcut adresten taşınılmış olması veya binanın yıkılması tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde başvurmuş olmak gereklidir.Kiracılarda kira yardımı talebinde bulunabilir
Binasını riskli yapı yaptırmak için riskli yapı tespiti yaptırmak isteyenleri kimse engelleyemez hiç kimse riskli yapı tespiti için gelen lisanslı kuruluşa kapısını açmama hareketinde bulunamaz. RİSKLİ YAPI TESPİTİNİ ENGELLEYENLER SUÇ İŞLEMİŞ SAYILIRLAR
Missing some tweets in this thread? Or failed to load images or videos? You can try to .