Thread Reader
cookiés

cookiés
@osshunbi

Jun 12, 2021
421 tweets
Twitter

492. hero kalma

493.
494.
495. rivo ano yan
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504. Sorin ang bastos naman
505.
506.
507.
508.
509.
510. wewz
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518. mali ako nalagay na username si hero talaga minention ni ciel 😫 sorry po
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542. pinagsasabi mo
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557. haup na yan
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575. Inom muna kayo ng holy water privatter.net/p/7526689
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595. wewz
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608. luhH
609.
610.
611.
612.
613. 👀
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628. 👀
629.
630.
631.
632.
633. Eto na, last na to for today privatter.net/p/7532972
634.
635.
636.
637. sorin ang teluk
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648. End of Part IV. — Hellooo how was it? I'm really sorry napatagal ng sobra tong update 😭 sana nagustuhan nyo siya! Thank you for reading ❤️ hehe
As always mga dear, I'll drop the link for my cc account here! ^^ feel free to send any entries po! I'll do my best to answer them ~ curiouscat.qa/vuttercookies
649. Part Five — Hellooo kamusta po kayo? I hope you'll enjoy this part po! ^^ hehe happy reading ❤️
650.
651.
652.
653. bebebois sigi
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686. nay naman
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741. hiraya slow moments
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780. Introducing Micah, pronounced as "May-kah" xD ang kapitbahay nila across the street AHAHAHAHA ig: @/emotionalbitxh
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815. End of Part V. — Hi, how was it? Sana nagustuhan nyo siya, again, sorry po sa sobrang late ng update 🥺❤️ hehe~
Hello, sorry din sa sobrang tagal ko makapag reply sa mga entries nyo ha, but if you have some suggestions or kahit ano, feel free po to drop it off here ~ ^^ hehe have a nice weekday ahead, see you po sa next update ~ curiouscat.qa/vuttercookies
816. Part Six — Hellooo kamusta kayo? Pasensya na napa tagal ang update 🥺 hope you guys will enjoy and happy reading!
817.
818. wewz
819. sino yang him
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830. huh
831.
832.
833.
834.
835. arche uwe
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853. wewz
854.
855.
856.
857.
858.
859. that
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
Missing some tweets in this thread? Or failed to load images or videos? You can try to .