Thread Reader
lia

lia
@liamanunulat

Aug 28, 2021
2 tweets
Twitter

guys ...... i have a confession about manong ....

lia

lia
@liamanunulat

220. manong 🤔
originally, “manong” is jungkook’s dad. hindi napansin ni tae na hindi taxi yung nasakyan niya kasi umiiyak siya. but jungkook’s dad still drove him home. nung nag meet sila sa hospi nung nagising si iu, supposed to be maaalala siya ng dad ni jk PERO I FORGOT TO INSERT HUHUHU
Missing some tweets in this thread? Or failed to load images or videos? You can try to .