Thread Reader
hopia

hopia
@bbmetawin

Aug 28, 2021
317 tweets
Twitter

MY BROTHERS AND US ✔️ - a #brightwin filo au Kung saan bunso sa magkakapatid na Sotomayor si Win. Nagkaroon siya nang manliligaw na si Bright na hindi gusto ng mga kuya niya kaya agad siyang binakuran ng mga ito.

- commissioned by @micz ❤️ - taglish - crack / fluff / smut - read at your own risk (tw & cw) - rom com - inspo : four sisters and a wedding
DISCLAIMER: The views and opinions expressed in this story are those of the authors and do not necessarily reflect it's management and the portrayers use. *IN SHORT WALA SILANG KINALAMAN DITO HAHAHAHA*
000. ANG MGA SOTOMAYOR ✔️
OFF SOTOMAYOR ✔️
TAY SOTOMAYOR ✔️
GUN SOTOMAYOR ✔️
NEW SOTOMAYOR ✔️
EARTH SOTOMAYOR ✔️
SINGTO SOTOMAYOR ✔️
KRIST SOTOMAYOR ✔️
MIX SOTOMAYOR ✔️
WIN SOTOMAYOR ✔️
-----
BRIGHT ROSALES ✔️
001. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
002. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
003. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
004. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
005. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
006. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
007. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
008. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
009. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
010. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
011. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
012. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
013. MY BROTHERS AND US ✔️ NAMTAN
014. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
015. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
016. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
017. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
018. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
019. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
020. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
021. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
022. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
023. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
024. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
025. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
026. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
027. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
028. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
029. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
030. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
031. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
032. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 'NUNG LUMINGON SI BRIGHT youtu.be/vqlfSlZTx-c
033. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
034. MY BROTHERS AND US ✔️ BRIGHT
035. MY BROTHERS AND US ✔️ BRIGHT
036. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
037. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
038. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
039. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
040. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
041. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
042. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
043. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍BARANGAY HALL
044. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍BARANGAY HALL
045. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍BARANGAY HALL
046. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍BARANGAY HALL
047. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍BARANGAY HALL
048. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍BARANGAY HALL
049. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍BAHAY NG MGA SOTOMAYOR
050. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍BAHAY NG MGA SOTOMAYOR
051. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍BAHAY NG MGA SOTOMAYOR
052. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍BAHAY NG MGA SOTOMAYOR
053. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍BAHAY NG MGA SOTOMAYOR
054. MY BROTHERS AND US ✔️ BRIGHTWIN DELIKADO NA KAYONG DALAWA.
055. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍 BAHAY NG MGA SOTOMAYOR
056. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍 BAHAY NG MGA SOTOMAYOR
057. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍 BAHAY NG MGA SOTOMAYOR
058. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍 BAHAY NG MGA SOTOMAYOR
059. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍 BAHAY NG MGA SOTOMAYOR
060. MY BROTHERS AND US ✔️ BRIGHTWIN 📍 BAHAY NG MGA SOTOMAYOR
061. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR 📍 BAHAY NG MGA SOTOMAYOR
062. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍 BAHAY NG MGA SOTOMAYOR
063. MY BROTHERS AND US ✔️ KINABUKASAN 📍 BAHAY NG MGA SOTOMAYOR
064. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍 BAHAY NG MGA SOTOMAYOR
065. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍 BAHAY NG MGA SOTOMAYOR
066. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍 BAHAY NG MGA SOTOMAYOR
067. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍 COURT
068. MY BROTHERS AND US ✔️ MIX 📍 COURT
069. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍 COURT
070. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍 COURT
071. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR 📍 COURT
072. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍 COURT
073. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍 COURT
074. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍 COURT
075. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍 COURT
076. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍 COURT
077. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍 COURT
078. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍 COURT
079. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN 📍 COURT
080. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
081. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
082. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
083. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
084. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
085. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
086. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
087. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
088. MY BROTHERS AND US ✔️ KINABUKASAN BRIGHT
089. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
090. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR VS. BRIGHT
091. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR VS. BRIGHT
092. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR VS. BRIGHT
093. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR VS. BRIGHT
094. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR VS. BRIGHT
095. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
096. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
097. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR VS. BRIGHT
098. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR VS. BRIGHT
099. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR VS. BRIGHT
100. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
101. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
102. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
103. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
104. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
105. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
106. MY BROTHERS AND US ✔️
107. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
108. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
109. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
110. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
111. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
112. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
113. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
114. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
115. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
116. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
117. MY BROTHERS AND US ✔️ ANG MGA SOTOMAYOR
118. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
119. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
120. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
121. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
122. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
123. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
124. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
125. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
126. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
127. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
128. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
129. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
130. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
131. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
132. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
133. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
134. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
135. MY BROTHERS AND US ✔️ BRIGHT
136. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
137. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
138. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
139. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
140. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
141. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
142. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
143. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
144. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
145. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
146. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
147. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
148. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
149. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
150. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
151. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
152. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
153. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
154. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
155. MY BROTHERS AND US ✔️ BRIGHT
156. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
157. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
158. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
159. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
160. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
161. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
162. MY BROTHERS AND US ✔️ KINABUKASAN
163. MY BROTHERS AND US ✔️ KINABUKASAN
164. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
165. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
166. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
167. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
168. MY BROTHERS AND US ✔️ FIRST DATE
169. MY BROTHERS AND US ✔️ FIRST DATE
170. MY BROTHERS AND US ✔️ FIRST DATE
171. MY BROTHERS AND US ✔️ EK
172. MY BROTHERS AND US ✔️ EK
173. MY BROTHERS AND US ✔️ ANCHORS AWAY GO AWAY
174. MY BROTHERS AND US ✔️ EK
175. MY BROTHERS AND US ✔️ EK
176. MY BROTHERS AND US ✔️ EK
177. MY BROTHERS AND US ✔️ AFTER EK
178. MY BROTHERS AND US ✔️ AFTER EK
179. MY BROTHERS AND US ✔️ AFTER EK
180. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
181. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
182. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
183. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
184. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
185. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
186. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
187. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
188. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
189. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN AFTER TWO DAYS
190. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN COURT
191. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN COURT
192. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN COURT
193. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN COURT
194. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN COURT cw // strong language
195. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN COURT cw // strong language
196. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
197. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
198. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
199. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
200. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
201. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
202. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
203. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
204. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
205. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
206. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
207. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
208. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
209. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
210. MY BROTHERS AND US ✔️ KINABUKASAN WIN
211. MY BROTHERS AND US ✔️ KINABUKASAN
212. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
213. MY BROTHERS AND US ✔️ EARTH
214. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
215. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
216. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
217. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
218. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
219. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
220. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
221. MY BROTHERS AND US ✔️ ONE YEAR LATER
222. MY BROTHERS AND US ✔️ ONE YEAR LATER
223. MY BROTHERS AND US ✔️ ONE YEAR LATER
224. MY BROTHERS AND US ✔️ ONE YEAR LATER
225. MY BROTHERS AND US ✔️
226. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN. BRIGHT.
227. MY BROTHERS AND US ✔️ WEDDING RECEPTION
228. MY BROTHERS AND US ✔️ WEDDING RECEPTION
229. MY BROTHERS AND US ✔️ WEDDING RECEPTION
230. MY BROTHERS AND US ✔️ WEDDING RECEPTION
231. MY BROTHERS AND US ✔️ WEDDING RECEPTION
232. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN WEDDING RECEPTION
233. MY BROTHERS AND US ✔️ BRIGHT WEDDING RECEPTION
234. MY BROTHERS AND US ✔️ BRIGHT WEDDING RECEPTION
235. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN WEDDING RECEPTION
236. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN WEDDING RECEPTION
237. MY BROTHERS AND US ✔️ BRIGHTWIN WEDDING RECEPTION cw // alcoholic drinks
238. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN THE NEXT MORNING
239. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN THE NEXT MORNING
240. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN THE NEXT MORNING
241. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN THE NEXT MORNING
242. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN THE NEXT MORNING
243. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN THE NEXT MORNING
244. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN THE NEXT MORNING
245. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN THE NEXT MORNING
246. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN THE NEXT MORNING
247. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN THE NEXT MORNING
248. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
249. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
250. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
251. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
252. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
253. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
254. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
255. MY BROTHERS AND US ✔️ BRIGHT
256. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
257. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
258. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
259. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
260. MY BROTHERS AND US ✔️
261. MY BROTHERS AND US ✔️
262. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
263. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
264. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
265. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
266. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
267. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
268. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
269. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
270. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
271. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
272. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
273. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
274. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
275. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
276. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR cw // alcoholic drinks
277 MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR cw // alcoholic drinks
278. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR cw // alcoholic drinks
279. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
280. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
281. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
282. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
283. MY BROTHERS AND US ✔️ BRIGHT
284. MY BROTHERS AND US ✔️ BRIGHT
285. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
286. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
287. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
288. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
289. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
290. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
291. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
292. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
293. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
294. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
295. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
296. MY BROTHERS AND US ✔️ SOTOMAYOR
297. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
298. MY BROTHERS AND US ✔️ WIN
299. MY BROTHERS AND US ✔️ BRIGHT
300. MY BROTHERS AND US ✔️
• thank you mami @micz sa tiwala at sa pagbibigay mo po nang pagkakataon sa akin na maisulat ko ang au na ito ❤️
Missing some tweets in this thread? Or failed to load images or videos? You can try to .