Thread Reader
hopia | HAPPY WIN DAY! 💚✨

hopia | HAPPY WIN DAY! 💚✨
@bbmetawin

Apr 30, 2022
487 tweets
Twitter

- sa'yo - nabuntis si win ng ex boyfriend niya na kalaunan ay iniwan siya. tinulungan siya ng kanyang bestfriend na si bright palakihin ang kanyang anak at naging pangalawang ama na nito. mauwi kaya sa pagmamahalan ang pagkakaibigan nila?

- commissioned! - written in taglish - may include scenes of violence and 🔞 (strong reader discretion is advised) - photos used are not mine. - inspired by the song SA'YO by SILENT SANCTUARY
- S I M U L A -
001. SA'YO
002. SA'YO
003. SA'YO OSANG
004. SA'YO JULY
005. SA'YO JULY
006. SA'YO JULY
007. SA'YO JULY
008. SA'YO JULY
009. SA'YO JULY
010. SA'YO JULY
011. SA'YO JULY
012. SA'YO JULY
013. SA'YO JULY
014. SA'YO JULY
015. SA'YO JULY
016. SA'YO JULY
017. SA'YO JULY
018. SA'YO JULY
019. SA'YO JULY
020. SA'YO JULY
021. SA'YO JULY
022. SA'YO JULY
023. SA'YO JULY
024. SA'YO JULY
025. SA'YO JULY
026. SA'YO JULY
027. SA'YO JULY
028. SA'YO JULY
029. SA'YO JULY
030. SA'YO JULY
031. SA'YO JULY
032. SA'YO JULY
033. SA'YO JULY
034. SA'YO JULY
035. SA'YO JULY
036. SA'YO JULY
037. SA'YO JULY
038. SA'YO JULY
039. SA'YO JULY
040. SA'YO JULY
041. SA'YO JULY
042. SA'YO JULY
043. SA'YO JULY
044. SA'YO JULY
045. SA'YO JULY
046. SA'YO JULY
047. SA'YO JULY
048. SA'YO JULY
049. SA'YO JULY
050. SA'YO JULY
051. SA'YO JULY
052. SA'YO JULY
053. SA'YO JULY
054. SA'YO JULY
055. SA'YO JULY
056. SA'YO JULY
057. SA'YO JULY
058. SA'YO JULY
059. SA'YO JULY
060. SA'YO JULY
061. SA'YO JULY
062. SA'YO JULY
063. SA'YO JULY
064. SA'YO JULY
065. SA'YO JULY
066. SA'YO JULY
067. SA'YO JULY
068. SA'YO JULY
069. SA'YO JULY
070. SA'YO JULY
071. SA'YO JULY
072. SA'YO JULY
073. SA'YO JULY
074. SA'YO JULY
075. SA'YO JULY
076. SA'YO GABO
077. SA'YO GABO
078. SA'YO GABO
079. SA'YO GABO
080. SA'YO JULY
081. SA'YO JULY
081. SA'YO JULY
082. SA'YO JULY
083. SA'YO JULY
084. SA'YO JULY
085. SA'YO GABO
086. SA'YO JULY
087. SA'YO JULY
088. SA'YO JULY
089. SA'YO GABO
090. SA'YO GABO
091. SA'YO GABO
092. SA'YO GABO
093. SA'YO GABO
094. SA'YO JULY
095. SA'YO GABO
096. SA'YO GABO
097. SA'YO GABO
098. SA'YO GABO
099. SA'YO GABO
100. SA'YO GABO
101. SA'YO GABO
102. SA'YO GABO
103. SA'YO GABO
104. SA'YO GABO
105. SA'YO GABO
106. SA'YO GABO
107. SA'YO GABO
108. SA'YO GABO
109. SA'YO GABO
110. SA'YO GABO
111. SA'YO GABO
112. SA'YO GABO
113. SA'YO GABO
114. SA'YO GABO
115. SA'YO GABO
116. SA'YO GABO
117. SA'YO GABO
118. SA'YO GABO
119. SA'YO GABO
120. SA'YO GABO
121. SA'YO GABO
122. SA'YO JULY
123 SA'YO JULY
124. SA'YO JULY
125. SA'YO JULY
126. SA'YO JULY
127. SA'YO JULY
128. SA'YO JULY
129. SA'YO JULY
130. SA'YO JULY
131. SA'YO JULY
132. SA'YO JULY
133. SA'YO JULY
134. SA'YO JULY
135. SA'YO
136. SA'YO JULY
137. SA'YO JULY
138. SA'YO JULY
139. SA'YO JULY
140. SA'YO JULY
141. SA'YO JULY
142. SA'YO months after..
143. SA'YO JULY
144. SA'YO JULY
145. SA'YO JULY
146. SA'YO JULY
147. SA'YO JULY
148. SA'YO JULY
149. SA'YO JULY
150. SA'YO JULY
151. SA'YO JULY
152. SA'YO JULY
153. SA'YO JULY
154. SA'YO JULY
155. SA'YO JULY
156. SA'YO JULY
157. SA'YO JULY
158. SA'YO JULY
159. SA'YO JULY
160. SA'YO JULY
161. SA'YO JULY
162. SA'YO JULY
163. SA'YO GABO
164. SA'YO GABO
165. SA'YO GABO
166. SA'YO GABO
167. SA'YO GABO
168. SA'YO GABO
169. SA'YO JULY
170. SA'YO JULY
171. SA'YO JULY
172. SA'YO JULY
173. SA'YO JULY
174. SA'YO JULY
175. SA'YO JULY
176. SA'YO GABO
177. SA'YO GABO
178. SA'YO GABO
179. SA'YO GABO
180. SA'YO GABO
181. SA'YO GABO
182. SA'YO GABO
183. SA'YO GABO
184. SA'YO GABO
185. SA'YO GABO
186. SA'YO JULY
187. SA'YO JULY
188. SA'YO JULY
189. SA'YO JULY
190. SA'YO JULY
191. SA'YO GABO
192. SA'YO GABO
193. SA'YO TAY
194. SA'YO TAY
195. SA'YO JULY
196. SA'YO GABO
197. SA'YO JULY
198. SA'YO GABO
199. SA'YO JULY
200. SA'YO JULY
201. SA'YO JULY
202. SA'YO NEW
203. SA'YO NEW
204. SA'YO JULY
205. SA'YO JULY
206. SA'YO JULY
207. SA'YO JULY
208. SA'YO GABO
209. SA'YO JULY cw // emergency situation ⚠️
210. SA'YO JULY
211. SA'YO JULY
212. SA'YO JULY
213. SA'YO JULY
214. SA'YO JULY
215. SA'YO JULY
216. SA'YO JULY
217. SA'YO JULY
218. SA'YO JULY
219. SA'YO JULY
220. SA'YO JULY
221. SA'YO
222. SA'YO JULY
223. SA'YO JULY
224. SA'YO JULY
225. SA'YO JULY
226. SA'YO JULY
227. SA'YO JULY
228. SA'YO GABO
229. SA'YO JULY
230. SA'YO JULY
231. SA'YO JULY
232. SA'YO JULY
233. SA'YO JULY
234. SA'YO JULY
235. SA'YO JULY
236. SA'YO JULY
237. SA'YO JULY
238. SA'YO JULY
239. SA'YO JULY
240. SA'YO GABO
241. SA'YO
242. SA'YO JULY
243. SA'YO JULY
244. SA'YO JULY
245. SA'YO JULY
246. SA'YO JULY
247. SA'YO JULY
248. SA'YO JULY
249. SA'YO JULY
250. SA'YO JULY
251. SA'YO JULY
252. SA'YO JULY
253. SA'YO JULY
254. SA'YO JULY
255. SA'YO JULY
256. SA'YO JULY
257. SA'YO JULY
258. SA'YO JULY
259. SA'YO JULY
260. SA'YO JULY
261. SA'YO JULY
262. SA'YO JULY
263. SA'YO JULY
264. SA'YO JULY
265. SA'YO OFF
266. SA'YO OFF
267. SA'YO OFF
268. SA'YO OFF
269. SA'YO OFF
270. SA'YO OFF
271. SA'YO JULY
272. SA'YO JULY
273. SA'YO JULY
274. SA'YO JULY
275. SA'YO JULY
276. SA'YO JULY
277. SA'YO JULY
278. SA'YO JULY
279. SA'YO JULY
280. SA'YO JULY
281. SA'YO GABO
282. SA'YO GABO
283. SA'YO GABO
284. SA'YO MAE
285. SA'YO GABO
286. SA'YO GABO
287. SA'YO GABO
288. SA'YO JULY
289. SA'YO JULY
290. SA'YO JULY
291. SA'YO GABO
292. SA'YO GABO
293. SA'YO MAE
294. SA'YO JULY
295. SA'YO JULY
296. SA'YO JULY
297. SA'YO JULY
298. SA'YO JULY
299. SA'YO JULY
300. SA'YO JULY
301. SA'YO JULY
302. SA'YO JULY
303. SA'YO JULY
304. SA'YO JULY
305. SA'YO JULY
306. SA'YO JULY
307. SA'YO JULY
308. SA'YO JULY
309. SA'YO JULY
310. SA'YO GABO
311. SA'YO GABO
312. SA'YO GABO
313. SA'YO GABO
314. SA'YO GABO
315. SA'YO GABO
316. SA'YO JULY
317. SA'YO JULY
318. SA'YO JULY
319. SA'YO JULY
320. SA'YO JULY
321. SA'YO JULY
322. SA'YO GABO
323. SA'YO GABO
324. SA'YO GABO
325. SA'YO GABO
326. SA'YO GABO
327. SA'YO JULY
328. SA'YO JULY
329. SA'YO JULY
330. SA'YO JULY
331. SA'YO JULY
332. SA'YO JULY
333. SA'YO JULY
334. SA'YO JULY
335. SA'YO JULY
336. SA'YO JULY
337. SA'YO JULY
338. SA'YO JULY
339. SA'YO GABO
340. SA'YO JULY
341. SA'YO GABO
342. SA'YO GABO
343. SA'YO GABO
344. SA'YO GABO
345. SA'YO GABO
346. SA'YO GABO
347. SA'YO GABO
348. SA'YO GABO
349. SA'YO GABO
350. SA'YO GABO
351. SA'YO GABO
352. SA'YO GABO
353. SA'YO GABO
354. SA'YO GABO
355. SA'YO GABO
356. SA'YO JULY
357. SA'YO JULY
358. SA'YO JULY
359. SA'YO JULY
360. SA'YO JULY
361. SA'YO JULY
362. SA'YO JULY
363. SA'YO GABO
364. SA'YO GABO
365. SA'YO GABO
366. SA'YO GABO
367. SA'YO GABO
368. SA'YO JULY
369. SA'YO JULY
370. SA'YO JULY
371. SA'YO JULY
372. SA'YO JULY
373. SA'YO JULY
374. SA'YO JULY
375. SA'YO JULY
376. SA'YO JULY
377. SA'YO JULY
378. SA'YO JULY
379. SA'YO JULY
380. SA'YO JULY
381. SA'YO JULY
382. SA'YO JULY
383. SA'YO JULY
384. SA'YO JULY
385. SA'YO JULY
386. SA'YO JULY
387. SA'YO JULY
388. SA'YO JULY
389. SA'YO JULY
390. SA'YO A/N (lumabas as memories ang picture nilang tatlo nina Gabo)
391. SA'YO JULY
392. SA'YO JULY
393. SA'YO JULY
394. SA'YO JULY
395. SA'YO JULY
396. SA'YO JULY
397. SA'YO JULY
398. SA'YO JULY
399. SA'YO JULY
400. SA'YO JULY
401. SA'YO JULY
402. SA'YO GABO
403. SA'YO GABO
404. SA'YO GABO
405. SA'YO GABO
406. SA'YO JULY
407. SA'YO TAY
408. SA'YO TAY
409. SA'YO JULY
410. SA'YO JULY
411. SA'YO GABO
412. SA'YO JULY
413. SA'YO JULY
414. SA'YO JULY
415. SA'YO JULY
416. SA'YO JULY
417. SA'YO GABO
418. SA'YO GABO
419. SA'YO GABO
420. SA'YO JULY
421. SA'YO JULY
422. SA'YO JULY
423. SA'YO JULY
424. SA'YO JULY
425. SA'YO JULY
426. SA'YO JULY
427. SA'YO JULY
428. SA'YO JULY - GABO
429. SA'YO JULY
430. SA'YO JULY
431. SA'YO JULY
432. SA'YO JULY
433. SA'YO JULY
434. SA'YO JULY
435. SA'YO JULY
436. SA'YO JULY
437. SA'YO JULY tw // violence ⚠️
438. SA'YO JULY tw // violence ⚠️
439. SA'YO JULY tw // violence ⚠️
440. SA'YO JULY tw // violence, strong language, cheating ⚠️
441. SA'YO JULY tw // violence, strong language, cheating ⚠️
442. SA'YO JULY tw // violence, strong language, cheating ⚠️
443. SA'YO JULY tw // violence, strong language, cheating ⚠️
444. SA'YO JULY
445. SA'YO JULY
446. SA'YO JULY
447. SA'YO JULY
448. SA'YO JULY
449. SA'YO JULY
450. SA'YO JULY
451. SA'YO JULY
452. SA'YO JULY
453. SA'YO JULY
454. SA'YO JULY
455. SA'YO JULY
456. SA'YO JULY
457. SA'YO JULY
458. SA'YO JULY
459. SA'YO JULY
460. SA'YO JULY
461. SA'YO JULY
462. SA'YO JULY
463. SA'YO JULY
464. SA'YO JULY
465. SA'YO JULY
466. SA'YO JULY
467. SA'YO
468. SA'YO GABO
469. SA'YO JULY
470. SA'YO JULY
471. SA'YO GABO
472. SA'YO GABO
473. SA'YO GABO
474. SA'YO GABO
475. SA'YO GABO
476. SA'YO GABO
477. SA'YO GABO
478. SA'YO GABO
479. SA'YO GABO
480. SA'YO STEVE
- wakas -
A/N - thank you for reaching here! 🥺🤍 mahal ko kayo!
Missing some tweets in this thread? Or failed to load images or videos? You can try to .