Thread Reader
ri

ri
@snjeons

Jul 27, 2022
1 tweets
Twitter

i ( don't ) like you more than that. migs, in need of apartment run to his friend, chen. the latter then suggested na sa apartment nalang siya nila kasama ang kuya niya — si jairus jiro na hindi mawawalan ng pang-asar kay migs.

ri

ri

@snjeons
nagpapahinga pa rin https://t.co/zeVbw98Zkg
Follow on Twitter
Missing some tweets in this thread? Or failed to load images or videos? You can try to .