Thread Reader
Seri ✧

Seri ✧
@Serivkoo

Aug 30, 2022
1124 tweets
Twitter

"HUMALING" a filo #taekook au wherein Maze(TH) is assigned to Sta. Fe and will stay there for a year to fulfill his duty as a doctor. There he met Theon(JK) and stumbled upon the Luciano's big and bloody secret.

‼️Make reading a habit
‼️Unavailable parts will be here twitter.com/i/events/15645…
▪️Khal Theon Luciano ▪️Mazikeen Kim
Human/Maze's Squad ▪️Jimin: General Surgeon ▪️IU: Anesthesiologist ▪️Tzuyu: Cardiac Surgeon ▪️Chanyeol: Pediatric surgeon, Maze's bestfriend
Human/Maze's Squad pt 2. ▪️Hobi: Orthopedic surgeon ▪️Eunwoo: Nurse ▪️Momo: Head Nurse
Human/Maze's Squad pt 3 ▪️Joy: Nurse ▪️Roseanne: Nurse
Theon's Parents ▪️Jongsuk Luciano: 290 years old ▪️Yoona Luciano: 286 years old
Vampire/Theon's Squad ▪️Yoongi: 215 years old ▪️Namjoon: 214 Years old ▪️Jin: 216 years old ▪️Nayeon: 212 years old
Vampire/Theon's Squad pt 2 ▪️Jackson: 214 years old ▪️Yugyeom: 210 years old ▪️Mark: 214 years old
Vampire/Theon's Squad ▪️Irene: 218 years old ▪️Mingyu: 211 years old
1. ➖Maze
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14. ➖Chanyeol
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. ➖Maze
23.
24.
25.
26.
27. ➖Jimin
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35. ➖Theon
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46. ➖Jieun
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58. ➖Maze
59.
60.
62. ➖Theon
63.
64.
65.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73. ➖Tzuyu
74.
75. ➖Theon
76.
77.
78.
79.
80.
81. ➖Jin
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92. ➖Maze
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100. tw // car accident
101.
102.
103.
104.
105. ➖Theon
106.
107.
108.
109.
110.
111.
114.
‼️Hello! Yung mga missing parts nasa @_MinSeri or para di kayo mahirapan check nyo yung qrt ng last panel before mag unavailable tweet. 😊😊
115. ➖Jimin
116.
117.
119.
120.
121.
122. ➖Yoongi
123.
124.
125.
126.
127. ➖Maze
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138. ➖Theon
139.
140.
141.
142. ‼️pw should be all lowercase privatter.net/p/9279173
143. ➖Maze
144.
145. ➖Theon
146.
147.
148. ‼️pw should be all lowercase privatter.net/p/9279181
149. ➖Theon
150.
151.
152.
153.
154.
155.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165. ➖Maze cw // poop
166.
167.
168.
169.
170.
172.
173. ‼️No copyright infringement intended
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182. ➖Theon
183.
184.
185
186. ➖Maze
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195. ➖Theon
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
208.
209. ‼️No copyright infringement intended
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216. tw // trypophobia
217.
218.
219. ➖Maze
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227. ➖Theon
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
241.
243.
244.
245.
246. ➖Maze
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259. ➖Theon ‼️No copyright infringement intended
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267. ➖Yoongi
268.
269.
270.
272. ➖Theon
273.
274.
275.
277. ➖Mark
278.
279.
281. ➖Maze
282.
283.
284.
285. tw // mention of accident
286.
287.
288.
289.
290. ‼️No copyright infringement intended
291.
292. ➖Theon
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305. ➖Namjoon
306.
307.
308. ➖Theon
309.
310.
311.
312.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
321.
322.
323.
324.
325.
326. ➖Maze
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
335. ‼️No copyright infringement intended
336. ➖Theon
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346. ➖Jimin
347.
348.
349. ➖Maze
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363. ➖Theon
364.
365. ‼️No copyright infringement intended
366.
367.
368.
369.
370. ➖Mingyu
371.
372.
373.
374.
375.
376. ➖ Theon
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384. ➖Maze
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395. ➖Nayeon
396.
397.
398.
399. ➖Maze
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419. ➖Theon
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433. ‼️No copyright infringement intended
434. ➖Maze
435.
436. ‼️No copyright infringement intended
437.
438. ➖Jackson
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445. ➖ Yugyeom
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454. ➖Maze
455.
456.
457.
458. ➖Theon
459.
460.
461.
462.
463.
464. ➖Maze
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475. ‼️No copyright infringement intended
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
497.
498. ➖Theon
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509. ‼️no copyright infringement intended
510. ➖Maze
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
544.
545.
546. ‼️no copyright infringement intended
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554. ➖Maze
555.
557. ‼️no copyright infringement intended cw // blood, skin cut
558.
559.
560. ‼️pw in all lowercase privatter.net/p/9413294
561. ‼️pw in all lowercase no spacing privatter.net/p/9413629
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581. ‼️No copyright infringement intended
582.
583. ➖Theon
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592. ‼️No copyright infringement intended
593.
594.
595.
596.
‼️I just realize na nasama ko si Rose sa mga vampires na nakakita kila Theon sa field. Paki disregard na lang sya, kasi isa nga pala sya sa mva nurse. hahaha! So yung tatlo lang ang mga vampires 🤣
597. ➖Maze
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
606. ➖Yoona
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613. ➖Theon
614.
615.
616. ‼️No copyright infringement intended
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623. ➖Maze
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.