Thread Reader

Dirk Van Damme

@VanDammeEDU

4h

10 tweets
Twitter

Een draadje over waarom Bloom's taxonomie hopeloos achterhaald is (en antwoord op de vele reacties op mijn initiële tweet). Eigenlijk is mijn opvatting nog sterker: Bloom heeft heel veel kwaad aangericht en is mede verantwoordelijk voor de kwaliteitsdaling. 1/x

Bloom heeft in didactiek en lerarenopleiding een haast onaantastbare status gekregen, zeer ten onrecht want niet empirisch onderbouwd. Historisch was het een reactie op behaviourisme met de ambitie 'hogere' cognitieve functies meer te waarderen. 2/x

De hiërarchie in cognitieve functies vormde de basis, ook in de herziene versie waar de hiërarchie enigszins werd gemilderd (maar nog steeds nadrukkelijk aanwezig). Die hiërachie is nergens op gebaseerd, maar vormt wel de basis voor het gebruik ervan in onderwijspraktijk. 3/x

Ondertussen is de wetenschap van het leren en onderwijzen al een paar staties verder (niet door onderwijsonderzoek, maar door neuroscience en de 'new science of learning'). Dat cognitie zich op discrete, afgescheiden, hiërarchische niveaus afspeelt, is gewoon larie. 4/x

Waarom is Bloom verantwoordelijk voor kwaliteitsdaling? Omwille van expliciete negatieve visie op kennis en memoriseren, helemaal onderaan hiërachie. Dat paste in de idee dat we moesten ten strijde trekken tegen 'rote learning'. 5/x

Door leerpsychologisch onderzoek en inzichten uit praktijken zoals 'retrieval practice' denken we daar vandaag heel anders over. De verschillende cognitieve processen gebeuren in een leerproces samen met elkaar, en de rol van geheugen is daarbij erg belangrijk. 6/x

Hoewel Bloom zelf daar genuanceerd over dacht, door kennis helemaal onderaan te plaatsen, werd zijn taxonomie deel van de nefaste kruistocht tegen kennis. In de onderwijspraktijk en lerarenopleidingen staat Bloom nog steeds ten dienste van negatieve visie op kennis. 7/x

Zoals Doug Lemov in een invloedrijke blog post schreef, kennis is de "fuel that allows the engine of thinking to run". Maar door Bloom is het curriculum kennisarm geworden, in eindtermen en leerplannen (zie ook Cie Brinckman). 8/x

Ik neem goed aan dat de taxonomie duidelijkheid verschafte, maar het is een valse duidelijkheid die het curriculum en het onderwijsleerproces op foute manieren aanstuurt. Tijd om er afscheid van te nemen vooraleer het nog verdere schade aanricht. 9/x

Sommige mensen vroegen naar bronnen. Verdiep je eerst in goede recente publicaties over leren, zoals Stan Dehaene's 'How we learn', of Hendrck & Kirschner 'How learning happens'. En over Bloom zijn er vele blogs te googelen. 10/10

Dirk Van Damme

@VanDammeEDU

Owner DVD EduConsult. Senior Research Fellow Center for Curriculum Redesign in Boston, USA. Former Head of CERI at the OECD. Lives in France.

Follow on Twitter