Thread Reader

Mariusz Jagóra 🇵🇱

@MariuszJagora

Sep 23

17 tweets
Twitter

Jak Bill Gates mówi: "możemy zmienić świat" to czy to jest obietnica czy groźba? Dla wielu osób - brzmi jak groźba. Nie dla Ursuli von der Leyen, która odebrała nagrodę Fundacji Gatesów dla Strażników Celu 2030. Oto co Pani komisarz powiedziała podczas gali wręczenia nagrody:

„Droga Melindo, drogi Billu, dostojni goście, bardzo wam dziękuję, To taki zaszczyt otrzymać tę nagrodę. Pozwolę sobie ją zadedykować i podzielić się nią z milionami zwykłych Europejczyków, którzy pomogli nam wszystkim przetrwać pandemię. Od naukowców, którzy opracowali ratujące

nasze życie szczepionki, po pracujących na pierwszej linii w szpitalach czy innych jednostkach. Ta nagroda jest również dla nich. Dla mnie to była lekcja z której wyciągnęłam trzy ważne wnioski: Po pierwsze: Konkurencja stwarza możliwość osiągnięcia doskonałość. Niektóre kraje

odgórnie narzucały, jakie badania powinny być prowadzone nad szczepionkami - i poniosły porażkę. My nie wybraliśmy jednego podmiotu, ale pozwoliliśmy konkurować różnym, tworząc jednocześnie sprzyjające środowisko poprzez finansowanie. Wykorzystaliśmy siłę sektora prywatnego. Nie

powinno nas dziwić, że społeczeństwa otwarte opracowały i wyprodukowały miliardy ratujących życie szczepionek. Po drugie: trzeba być otwartym na świat. Presja na zamknięcie granic i zakaz eksportu szczepionek była ogromna. W odróżnieniu do innych państw, Unia oparła się tej

pokusie. Zamiast tego wprowadziliśmy mechanizm przejrzystości. To stworzyło zaufanie. Zaufanie wśród państw członkowskich, że dystrybucja jest sprawiedliwa. Zaufanie naszych partnerów za granicą. I zaufanie do równego traktowania firm produkcyjnych. Po trzecie: należy dzielić

się technologią i know-how ze światem. Dziś Afryka importuje 99% wszystkich niezbędnych szczepionek. To nie jest zrównoważony rozwój. Rozpoczęliśmy współpracę z Afryką i Ameryką Łacińską, aby z czasem stworzyć w tych regionach zdolności produkcyjne i niezbędny ekosystem dla tych

obszarów. Od technologii mRNA, przez sprzyjające środowisko regulacyjne, po rozwój umiejętności. Czy wszystko poszło zgodnie z planem? Nie, nastąpił globalny brak gotowości. Ty, Bill, przewidziałeś to i ostrzegłeś nas już w 2015 roku. Ale wyciągnęliśmy wnioski i globalny system

gotowości jest w budowie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za tę nagrodę.” Czym są nagrody Strażników Celu (Goalkeepers)? Jest to inicjatywa zapoczątkowana przez Fundację Billa i Melindy Gates w 2017 roku, „aby połączyć liderów z całego świata w celu przyspieszenia postępu w kierunku

osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG - Sustainable Development Goals)”. Głównym wydarzeniem jest coroczna konferencja (która zwykle odbywa się podczas Tygodnia Celów Globalnych i Zgromadzenia Ogólnego ONZ), podczas której przyznawana jest nagroda (Changemaker Award)

"niezwykłym osobom, które napędzają postęp w swoich społecznościach i krajach". Wśród uczestników konferencji byli Barack Obama, Emmanuel Macron, Amina J. Mohammed, Erna Solberg, Malala Yousafzai i Trevor Noah, laureatami nagrody byli Yusra Mardini, Amika George, Ria Sharma i

Nadia Murad. Partnerami projektu są m.in. Google, Procter & Gamble, Delta Airlines, Forbes i naczelny fact-checker – Thomson Reuters Foundation. Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) lub w skrócie Cele Globalne to zbiór 17 powiązanych

ze sobą globalnych celów, które mają być "wspólnym planem na rzecz pokoju i dobrobytu dla ludzi i planety, teraz i w przyszłości". Zostały ustanowione w 2015 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i mają zostać osiągnięte do 2030 roku. Zostały one zawarte w

rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ zwanej Agendą 2030. Cele to: Zero ubóstwa, zero głodu, dobre zdrowie i dobrobyt, wysokiej jakości edukacja, równość płci, czysta woda i warunki sanitarne, przystępna i czysta energia, godna praca i wzrost gospodarczy, przemysł, innowacje

i infrastruktura, Zmniejszone nierówności, Zrównoważone miasta i społeczności, Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Działania na rzecz klimatu, Życie pod wodą, Życie na lądzie, Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje, Partnerstwa na rzecz Celów. Na rządowej

stronie gov.pl/web/rozwoj-tec… cele te są szczegółowo opisane. Cel 7 - zapewnienie wszystkim dostępu do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie wydaje się, że nieco wymknął spod kontroli… Źródła: ec.europa.eu/commission/pre…

Highlights, press releases and speeches

ec.europa.eu/commission/pre…

Press corner

en.wikipedia.org/wiki/Goalkeepe… gatesfoundation.org/goalkeepers/ globalcitizen.org/en/partners/go… sdgs.un.org Całość: mariuszjagora.substack.com/p/bill-gates-m…

Mariusz Jagóra 🇵🇱

@MariuszJagora

🇵🇱💯 "If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face—for ever.” George Orwell

Follow on Twitter

Missing some tweets in this thread? Or failed to load images or videos? You can try to .