Thread Reader

Nikola

@So_Irrelevant_

Sep 23

12 tweets
Twitter

Kada čujem da nekoga ne zanima filozofija i psihologija , za mene je to zbogom pameti, stanje bez razuma. Radi se o zakržljanju čeonog dela mozga zaduženog za analitički um. Takvim osobama vlada limbični mozak koji pripada životinjama, odnosno razvijenim sisarima. Takve osobe su

veoma podložne i uticaju reptilskog mozga, a psihoneurologija veoma dobro objašnjava poreklo zla u svetu, što nije slučaj sa crkvenom ideologijom, koja nije u stanju da objasni masovno ubijanje i maltretiranje beba i male dece, u prisustvu boga kakvog zamišljaju i tumače, koji

takve zločine ničin ne sprečava. Pa ipak, crkveni ideolozi će vam uprkos surovim činjenicama života uporno ukucavati u glavu kako je bog ljubav, a vernici autistično to ponavljati pokazujući strašnu prikrivenu ravnodušnost prema dečjoj patnji, radi održavanja svoje iluzije.

Bilo bi zanimljivo pitati jevrejske i srpske majke kojima su deca ubijena u logorima, šta iskreno misle o bogu ljubavi, i šta je za njih uopšte ljubav. Limbični neljudski mozak, udružen sa reptilskim mozgom, karakterističan je za verovanje, što pokazuje da čak i tako pobožan

čovek čini podla dela, ne obazirući se na božji sud u koji veruje i zakone. Popovi govore o tome da su inovernici pod uticajem demona, dok su oni sa svojim vernicima pod uticajem boga i angela, samim tim jer su hrišćanske vere. Da stvar bude još besprizornija, i sam biblijski

bog, kasnije po popovima inkarniran u Isusa, zapoveda jevrejima da čine surova zlodela susednim plemenima, satirući i decu u kolevkama, pa čak i njihove domaće životinje. I ovde vidimo problem tumačenja boga kao ljubav, odnosno autistično ponašanje vernika, u odnosu na surovu

stvarnost života. Limbični mozak vernika se bez upotrebe čeonog mozga ponaša autistično, zaslepljeno, kao drogom omamljeno. Crkva sa stanovišta svoje vere, pokušava da pobije drugačija verovanja, na primer veru u reinkarnaciju. Samo ljudi sa blokiranim čeonim mozgom mogu jednu

veru pobijati drugom verom, smatrajući da je vera dokazni postupak sa težinom istine. Uzaludno je takvim limboidima ukazivati na to da se jedna vera ne može poništavati drugom verom, da je vera nagađanje a ne pouzdano znanje. Bezbroj primera ima koje govore o zaludnoj veri.

Za vreme jednog krstaškog pohoda jevreji su se povukli u sinagogu, smatrajući da su tu bogom zaštićeni, i da ih krstaši koji su se bavili klanjem arapa, neće dirati iz dva razloga: Zato jer nisu muslimani, i jer se nalaze u hramu boga u koga i krstaši veruju, čiju svetost treba

uvažiti. Krstaši su zapalili hram zajedno sa jevrejima koji su bili unutra. Nemojte nikada učiti svoju decu da svojom verom negiraju tuđu veru, jer su obe vere magla uma, nikakve dokazne težine, nikakvog ličnog znanja. Crkva sa stanovišta svoje vere pokušava da vas ubedi kako je

druga vera pogrešna. Rat vera je rat limbičnih mozgova na nivou životinja, lišenih ljudskog kortikalnog mozga. Suzbijati rad čeonog mozga kod svoje dece, ometajući njegovu analitičku funkciju, učiti decu da veru uzimaju za merilo istine, je upropaštavanje dece i navođenje na

lošu sudbinu. I ja verujem u neke stvari, ali sam svestan šta je vera i čemu služi.

Nikola

@So_Irrelevant_

У овом девастираном свету најреалније вредности су осећања која делимо

Follow on Twitter

Missing some tweets in this thread? Or failed to load images or videos? You can try to .