Thread Reader
Anton Steen

Anton Steen
@antonmsteen

Nov 24
20 tweets
Twitter

Idag har jag varit på studiebesök på CLAB i Oskarshamn – Centralt mellanlager för använt kärnbränsle. Avfallet är ett av de vanligaste argumenten mot kärnkraft. Hur farligt är avfallet och är det ett bra argument mot kärnkraft? Häng med på en tråd.🧵1/

Enligt gällande bestämmelser får inte slutförvaret utsätta människor och miljö för mer strålning än en hundradel av den naturliga bakgrundsstrålningen. Det gäller både nu och för framtida generationer. Säkerhetsmarginalerna är alltså enorma. 2/
En hundradel av den naturliga bakgrundsstrålningen motsvarar ungefär den naturliga strålningen från en banan. Bananer brukar ibland användas som exempel för att illustrera stråldoser och har till och med en egen skämt-enhet. BED eller Banana Equivalent Dose. 3/
Låt oss titta på ett exempel på vilka extrema säkerhetsmarginaler som är inbyggda i slutförvaret. Om vi antar ett helt orealistiskt scenario där samtliga kopparkapslar är defekta med ett genomgående hål redan när de stoppas ner i slutförvaret så skulle --> 4/
..den maximala dosen radioaktivitet som någonsin kan läcka upp till ytan vara under en hundradel av den naturliga bakgrundsstrålningen på platsen. Alltså helt ofarligt. skb.se/wp-content/upl… 5/
Tanken är att varje enskild barriär ska kunna tas bort utan att gränsvärdet överskrids. Det finns redundans. Även helt utan inneslutning med bara lera och berg som barriär så skulle gränsvärdet på en hundradel av den naturliga bakgrundsstrålningen sannolikt inte överskridas. 7/
Det gäller dessutom för någon som lever som en jägar-samlare och helt lever av naturen på platsen. Och bakgrundsstrålningen på platsen är redan tre till fyra gånger lägre än den naturliga bakgrundsstrålningen i t.ex. Bohuslän. 8/
Slutförvaret är alltså konstruerat med oerhörda marginaler, med flera överlappande barriärer, för att klara istider, jordbävningar och ett förändrat klimat med betydligt högre havsnivåer. 9/
Men avfallet är väl livsfarligt i mer än 100 000 år? Hur vet vi om barriärerna håller? Det här med att avfallet är livsfarligt i 100 000 år är att göra en höna av en fjäder. Efter 100 000 år har kärnavfallet fått samma naturliga radioaktivitet som den ursprungliga uranmalmen. 10/
Redan efter drygt 500 år har den farligaste gamma- och betastrålningen klingat av och det är till största del alfastrålning kvar från bränslet. Denna strålning blockeras enkelt och man kan nu hålla i bränslet med ett par handskar på. 11/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0146641010000669
Man ska inte få alfastrålningen i kroppen men det blockeras med enkel skyddsutrustning. Det finns många giftiga ämnen vi inte bör få i kroppen. Det räcker att öppna städskåpet hemma för att hitta en handfull högst giftiga ämnen som vi absolut inte bör få i kroppen. 12/
Det ansvar som kärnkraftsindustrin tar för sitt avfall är helt unikt. Varje gram avfall tas omhand och förvaras säkert även under kommande istider. Annat farligt avfall läggs ofta på deponier ovan jord som är konstruerade att vara säkra för en bråkdel av de tidsperspektiven. 13/
Tungmetaller som idag läggs på deponi har ingen halveringstid. De kommer vara giftiga för all framtid. Det finns förvisso geologiskt slutförvar av tungmetaller också men med säkerhetskrav som är betydligt lägre än de som gäller för kärnavfall. 14/ sverigesradio.se/artikel/6659293
Eftersom uran är så energirikt är också mängden avfall högst begränsad. Allt svenskt kärnbränsleavfall som någonsin har producerats ryms i en vattenbassäng stort som en halv fotbollsplan som kyler ner bränslet och samtidigt skyddar mot all strålning. 15/
Efter att jag idag under nästan en timme vandrat runt endast några meter från allt svenskt kärnavfall som någonsin har producerats visade dosimetern på en minimal dos. Strålningen kom från radon från det omkringliggande berget. Strålningen från avfallet var noll. 16/
Om all el du använder under hela din livstid kommer från kärnkraft innebär det ungefär 1,2 kg kärnbränsle. Det innebär att varje gram av avfallet kan hanteras och slutförvaras på ett säkert sätt. Till skillnad från fossila bränslen där avfallet går rakt ut i atmosfären. 17/
Kärnkraftsägarna betalar dessutom för varenda krona som slutförvaret kostar genom ett robust finansieringssystem. Hittills har över 100 miljarder kronor betalats in till kärnavfallsfonden 18/ karnavfallsfonden.se/startsida.106.…
Betyder det att slutförvaret har onödigt höga säkerhetskrav? Nej, det är bra med höga krav och tuff granskning. Problemet är att avfallsfrågan sett till de risker som finns har blåsts upp bortom rimliga proportioner. 19/
Jag skulle till och med gå så långt att säga att eftersom riskerna är så små och avfallet hanteras så ansvarsfullt är det en av kärnkraftens fördelar. I relation till de risker vi idag står inför med klimatförändringar är det en icke-fråga. Slut 20/20
Bonus. Bild med @Peter Wennblad några meter från allt svenskt kärnavfall. Stort tack @SKB för besöket.
Anton Steen

Anton Steen

@antonmsteen
Ansvarig för Public Affairs på Fortum Sverige. Twittrar om energi, klimat och cirkulär ekonomi.
Follow on Twitter
Missing some tweets in this thread? Or failed to load images or videos? You can try to .