Thread Reader
Leon Komornicki

Leon Komornicki
@KomornickiLeon

Nov 25
12 tweets
Twitter

1/10 2 baterie Patriot,które chcą wypożyczyć Niemcy,a wyposażone w sektorowe radary(120 stopni)w obronie powietrznej naszego kraju wiosny nie uczynią,bo nie obronią i one mieszkańców województw przygranicznych RP.A tu w związku z wojną w Ukrainie istniej największe zagrożenie.

1/9 Nie obronią one tez przed środkami napadu powietrznego agresora naszych rodaków i wgłębi kraju.nie są one też w stanie zapewnić skutecznej osłony określonej strefy-sektora , gdyż do tego trzeba byłoby cztery baterie wzmocnione systemami bardzo krótkiego i krótkiego zasięgu
1/8 Wzmocnie tymi systemami (zespołami ogniowym), jest niezbędne , bowiem tylko wtedy baterie te ( a z radarem sektorowym potrzebne są cztery) stanowią moduł zadaniowy ( dywizjon rakietowy) zdolny do kompleksowego odparcia wszystkich środków napadu powietrznego .
1/7 Tym samym te dwie baterie ,które w Niemczech mogą spełniać swoją rolę i bez tych modułów- zespołów ogniowych b.krótkiego i krótkiego zasięgu, na naszym terytorium tej roli efektywnie nie spełnia jeżeli się je nie uzupełni tymi systemami .
1/7 Jak z powyższego wynika,baterie te mogą być użyte po uzupełnieniu ich składu systemami b. krótkiego i krótkiego zasięgów w naszej przestrzeni obrony powietrznej do osłony jednego obiektu infrastruktury krytycznej ! Pojawia się zatem pytanie: Czy to jest konieczne?!
1/6 Osobiście w tej” darowiźnie” nie widzę żadnych racjonalnych przesłanek ! A ta „ wrzutka”niemiecka, ma jedynie charakter natury politycznej , która w żadnym stopniu nie podnosi nasze bezpieczeństwo w tej przestrzeni i naszej ludności w województwa na wschodzie RP.
1/5Natomiast baterie te powinny być przekazane Ukrainie wraz ich wzmocnieniem(systemami b. krótkiego i krótkiego zasięgu)do osłony obiektu infrastruktury krytycznej w Zachodniej Ukrainie w pobliżu granicy z Polską,tak by jednocześnie i wzmocnić bezpieczeństwo RP z tego kierunku.
1/5 Nie prawda jest też,że przekazanie Ukrainie przez Niemcy dwóch baterii osłabiłoby obronę powietrzna NATO,! Przekazanie to wzmocniłby tą obronę , poprzez wzmocnienie obrony powietrznej w Zachodniej Ukrainie przy granicy z Polską .
1/4 My natomiast musimy się skupić na wyciągnięciu racjonalnych wniosków z tego co się stało w Przewodowie i szybkim ich wdrożeniu.Dotyczy to:zlinkowania systemu ostrzegania i alarmowania ludności woj. przygranicznych o zagrożeniu uderzeniami z powietrza z ukraińskim systemem;
1/3 przeszkoleniu tej ludności jak ma się zachowywać w tej sytuacji ; wyznaczeniu i przygotowaniu dla niej ukryć.Ponadto w wspólnie z Ukrainą i naszymi sojusznikami( NATO) powinnismy poprawić system reakcji na zagrożenia w tej przestrzeni i obiegu informacji.
1/2 Jednocześnie powinnismy domagać się od naszych sojuszników aby jak najszybciej dostarczano Ukrainie systemy przeciwrakietowe średniego zasięgu ; samoloty wielozadaniowe i rakiety ziemia-ziemia dalekiego zasięgu !
1/1 Bo najlepszym sposobem zwalczania środków napadu powietrznego Rosji, jest ich niszczenie na stanowiskach startowych , lotniskach i w innych miejscach na jej terytorium !
Leon Komornicki

Leon Komornicki

@KomornickiLeon
Generał,były z-ca Szefa Sztabu.Gen.Prezes Fundacji Poległym Pomordowanym;Członek Gospodarczego Gabinetu BCC i wiceprezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego .
Follow on Twitter
Missing some tweets in this thread? Or failed to load images or videos? You can try to .