Thread Reader
فانتوم خسته

فانتوم خسته
@tired_phantom

Nov 25, 2022
6 tweets
Twitter

سان‌زو یک جمله طلایی دارد با این مضمون که آنجا که نقطه قوت دشمن است با او درگیر نشو! رویارویی مسلحانه با جمهوری اسلامی به آن معنا که بتوان آن را «جنگ» تعریف کرد آرزوی سیستم است، چنانکه به هر روی همیشه دست بالا را خواهد داشت، اما حرکت‌های حساب‌شده کوچک که می‌تواند با اتکای به سلاح

سگ‌کشی

سگ‌کشی
@sag_koshi

شما در تهران جمعیت میلیونی هم به خیابان بیاورید ج.ا به رگبار میبندد. پس در نهایت شکل‌گیری نبرد مسلحانه بین ج.ا و مردم ایران قطعیست. این را ج.ا خوب میداند و اپوزوسیون فیکش مردم را در خواب خرگوشی مبارزات مدنی و خشونت پرهیز فرو برده. کاری که ج.ا در حال انجام آن است تحمیل نقطه شروع⬇️
صورت گیرد بسیار می‌تواند برای بچه‌شیعه آزاردهنده باشد، اینکه میشنوید فلان سرهنگ پاسدار در نزدیکی خانه‌ش یا محل کارش پخ پخ شد جدای از اینکه چند درصد این اخبار واقعی و چند درصد غیر واقعی‌ست بیانگر این نکته است که این مسیر آغاز شده و برخی از دوستان شروع کردند به عرض ارادت کردن به
سگهای خامنه‌یی از نزدیک، نکته دیگر این است که دوستان ما به جهت دستاوردهای جدی که این جنبش تا به حال داشته است بسیار عجول شدند، رسیدن به اینکه شما در خیابان‌های اصلی شهرهای بزرگ جمعیت زیاد ببینید کار بسیار دارد، فعلا با همین رویه‌یی که مردم کوچه و خیابان پیش گرفتند باید ادامه داد
چنانچه هر جا موقعیت برای اعتراض فراهم بود در سطح هر محله و منطقه‌یی به سرعت شاهد بروز این اعتراضات هستیم که خودش به تنهایی این سگ‌ها را دیوانه کرده مسئله آخر هم رایج شدن برخی افاضات است نظیر اینکه فلان شهر فلان شهر را حمایت نکرد و نظایر این، تا مدتی پیش به نظر میرسید یک غر غر
ساده باشد اما الان بیشتر به یک پروژه امنیتی میماند در نهایت مراقب یکدیگر باشید اگر قصد دارید کار جدی انجام دهید پین توئیت من را حداقل نگاهی بیاندازید، ایمنی را جدی بگیرید و بگذارید سگ خامنه‌یی، برای رهبرش بمیرد و نه شما، در هر حرکتی حفظ جان الویت اول را دارد
مراقب یکدیگر باشید یقینا مردم ایران پیروز خواهند شد #مهسا_امینی
فانتوم خسته

فانتوم خسته

@tired_phantom
خسته از خدمت ۶۰ ساله به ایران
Follow on Twitter
Missing some tweets in this thread? Or failed to load images or videos? You can try to .