Thread Reader
shobe.

shobe.
@allaboutjmj

Nov 27, 2022
633 tweets
Twitter

“ Daydreaming ” — a filo #winrina au wherein first (w) has a huge crush on keegan (k) who recently broke up with her ex. Will she finally have the courage to make a move or will she be contented admiring kee from afar?

disclaimer: this is a work of fiction.
kindly read!
— main characters —
Wynona “First” Ventura - 12 HUMMS - hindi nakainom ng gamot - pinanganak para mahalin, pagsilbihan at sambahin ang team captain ng volleyball girls team + priv
Keegan Jimenez - 12 STEM - captain ng volleyball girls team - tatay si satanas sa sobrang sama ng ugali
— side characters — (more to come as the story progress)
Night Arevalo - 12 HUMMS - pinaglihi sa sama ng loob - galit ngayon, bukas at magpakailanman Giovanna "Gio" Ignacio - 12 STEM - parang si mark lang 'to, tahimik lang - volleyball player
— start —
01
02
03
04 palaban ang ating jejelordz
05 ayan na si madumb
06
07
08
09
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
— new character — Seth Jeon - classmate ni First and Night - kamag anak ni satanas at Keegan - guguluhin ang buhay ni First
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089 the confession.
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120
0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129
0130
0131
0132
0133
0134
0135
0136
0137
0138
0139
0140
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0148
0149
0150
0151
0152
0153
0154
0155
0156
0157
0158
0159
0160
0161
0162
0163
0164
0165
0166
0167
0168
0169
0170
0171
0172
0173
0174
0175
0176
0177
0178
0179
0180
0181
0182
0183
0184
0185
0186
0187
0188
0189
0190
0191
0192 meganon?
0193
0194
0195
0196
0197
0198
0199
0200
0201
0202
0203
0204
0205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220 loh may angkinan na nagaganap
221
222
223
224
225
226
227
228
229 invited*
230
231
232
233
234 ausin mo desisyon mo sa bohai, keegan.
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
0286
0287
0288
0289
0290
0291
0292
0293
0294
0295
0296
0297
0298
0299
0300 we're halfway there 👀
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308 boogsh
0309
0310
0311
0312
0313
0314
0315 ang consistent naman shuta
0316
0317
0318
0319
0320
0321
0322
0323
0324
0325
0326
0327
0328
0329
0330
0331
0332
0333
0334
0335
0336
0337
0338
0339
0340
0341
0342
0343
0344
0345
0346
0347
0348
0349
0350
0351
0352
0353
0354
0355
0356
0357
0358
0359
0360
0361
0362
0363
0364
0365
0366
0367
0368
0369
0370
0371
0372
0373
0374
0375
0376
0377
0378
0379
0380
0381 nagising diwa ni ante
0382
0383
0384
0385
0386
0387
0388
0389
0390
0391
0392
0393
0394
0395
0396
0397
0398
0399
0400
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0412
0413
0414
0415
0416
0417
0418
0419
0420
0421
0422
0423
0424
0425
0426
0427
0428
0429
0430
0431
0432
0433
0434
0435
0436
0437
0438
0439
0440
0441
0442
0443
0444
0445
0446
0447
0448
0449
0450
0451
0452
0453
0454
0455
0456
0457
0458
0459
0460
0461
0462
0463
0464
0465
0466 dugyot mo, ryu.
0467
0468
0469
0470
0471
0472
0473
0474
0475
0476
0477
0478
0479
0480
0481
0482
0483
0484
0485
0486
0487
0488
0489
0490
0491
0492
0493
0494
0495
0496
0497
0498
0499
0500
0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0509
0510
0511
0512
0513
0514
0515
0516
0517
0518
0519
0520
0521
0522
0523
0524
0525
0526
0527
0528
0529 that's ryu,, wan q rin bat naging 11 yan
0530
0531
0532
0533
0534
0535
0536
0537
0538
0539
0540
0541
0542
0543
0544
0545
0546
0547
0548
0549
0550
0551
0552
0553
0554
0555
0556
0557
0558
0559
0560
0561
0562
0563
0564
0565
0566
0567
0568
0569
0570
0571
0572
0573
0574
0575
0576
0577
0578
0579
0580
0581
0582
0583
0584
0585
0586
0587
0588
0589
0590
0591
0592
0593
0594
0595
0596
0597
0598
0599
0600
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608
0609
0610
0611
0612
0613
0614
0615
0616
0617
0618
0619
0620
— end —
First and Keegan officially signing off. Thank you for reaching here! It was fun re-writing Daydreaming. Fluff 'to kasi birthday gift ko sa self ko. ps. tumatanggap po ako gummies. curiouscat.me/allaboutjmj
shobe.

shobe.
@allaboutjmj

“Reality” a #winrina / jiminjeong au: daydreaming special chapter — wherein it's not about Night's story anymore, it's First pursuing Keegan for real... or what happen in those four years..
Missing some tweets in this thread? Or failed to load images or videos? You can try to .