Thread Reader
Kale lagi rest.

Kale lagi rest.
@kalewrittings

Dec 4, 2022
2 tweets
Twitter

markhyuck two tweets au. — matthew ajel series (i) matthew, 24 tahun, aktor, takut sama komitmen. ajel, 23 tahun, aktor, takut dimainin sama matthew.

end.
Kale lagi rest.

Kale lagi rest.

@kalewrittings
guys adminnya lagi sakit pinggang jadi istirahat menulis dulu
Follow on Twitter
Missing some tweets in this thread? Or failed to load images or videos? You can try to .