Thread Reader
kape

kape
@httpgulf

Feb 10
81 tweets
Twitter

pagtingin 彡 brightwin au panay ang pagcoconfess ni win sa kaibigan niyang si bright sa secret files ng kanilang school. para hindi siya mabuking, maghapon-magdamag niya na lang itong binabardagol. muntik nang hindi mabuking e... kung hindi lang sana admin si bright doon.

— win
— bright
001.
002. B
003.
004.
005. matinding bugso ng damdamin
006.
007.
008. pasadong score sa quiz cutie
009.
010.
011.
012.
013. mga tuldok
014. ganda ng stars gagi
015.
016.
017.
018. paps
019.
020.
021.
022.
023.
024. admin vach
025.
026.
027.
028.
029. chichi
030.
031.
032.
033.
034. fai
035.
036.
037.
038.
039. lobo
040.
041.
042.
043.
044. 👁👁
045.
046.
047.
048.
049. si kuneho
050. si vach
051.
052.
053.
054. kinabukasan
055.
056. bago pa makilala.
057.
058.
059. ang ganda niya.
060. pahiwatig
061.
062.
063.
064. pagtingin
065. pahiwatig
066.
067. payapa
068. kahit gaano katagal.
069. “ano pa nga ba?”
070.
071.
072. ang yabang na talaga ng mga tao ngayon palibhasa may mga jowa na sila (3)
073. reward
074.
075.
076.
kape

kape

@httpgulf
╰ ➤ au account. she/her ☕️
Follow on Twitter
Missing some tweets in this thread? Or failed to load images or videos? You can try to .