Thread Reader
Dr. Ramazan Demirtaş

Dr. Ramazan Demirtaş
@Paleosismolog

Feb 22, 2023
8 tweets
Twitter

Bu harita: 1-Mikrotehlike ve risk haritası değildir. 2-Tüm Türkiye kaya zemin (Vs30=760) olarak kabul edilmiştir 3- Yerel zemin koşullarını kapsamamaktadır Bu haritanın parsel bazı (bina) ve büyük mühendislik yapılarının tasarımında kullanılması son derece sakıncalıdır #deprem

4-Denizde yer alan geçmişte 7.0-8.3 aralığında büyük depremler üretmiş Ege-Kıbrıs Yayının etkisi yansıtılmamıştır. 5-Kıpkırmızı olarak gösterilen Batı Anadolu'da ovalık alanlar dışında, ülkemizin en sağlam kayaçlarını oluşturan Menderes Masifi geniş bir alanda yüzeylemektedir.
Bu tür sağlam kayaçların olduğu alanlar çok yüksek ivmelerin oluşturacağı şeklinde yanlış risk değerlendirmesine sahiptir. 6-Tuzgölü Fay Zonu'nunda düşen blokta, bataklık zemin üzerinde kurulmuş Aksaray, Ş.Koçhisar gibi yerleşim alanları düşük riskli alan olarak gösterilmiştir.
7-Son yüzyılda 1939-1942-1943-1944-1949-1957-1966-1967-1999 depremlerini üretmiş ve gelecek 200-600 yıl deprem riski çok düşük ve sağlam kayaçlardan oluşan Kuzey Anadolu Fay Zonu'ndaki #deprem riski çok düşüktür.
8-Sağlam kayaçlardan oluşan Güney Doğu Anadolu Bindirmesi boyunca olası depremlerde oluşacak ivme değerleri çok düşük olacaktır 9-Birkaç bin yıl #deprem tekrarlanma aralığı olan Kuzey Doğu Anadolu Fay Zonu boyunca risk düşük olduğu için yüksek ivme değerleri göstermeye gerek yok
10-Fay/#deprem olmayan Bayburt-Rize arasında kalan bölüm neden ivme değeri yüksek alan olarak gösterilmiştir?
11-Kısacası yerel zemin koşulları (mikrobölgeleme) ve denizdeki kaynak zonlarını içermeyen bu haritanın statik proje esas parsel bazı etütler ve büyük mühendislik yapılarının tasarımında kullanılması son derece sakıncalıdır.. #deprem
12-Binanızın altından fay geçiyor mu? Binanızın #deprem tehlikesini öğrenmek için, interaktif olarak tıklayarak elde edilen değerler gerçekleri yansıtmamaktadır. Çünkü yerel zemin koşullarını içermemektedir ve tüm ülke kaya zemin olarak kabul edilmiştir. Bu büyük bir ÇELİŞKİ'dir.
Dr. Ramazan Demirtaş

Dr. Ramazan Demirtaş

@Paleosismolog
Uzmanlık alanı: Paleosismoloji, deprem jeolojisi, aktif tektonik, sismotektonik, neotektonik, yapısal jeoloji,deprem, jeotermal jeolojisi, mühendislik jeolojisi
Follow on Twitter
Missing some tweets in this thread? Or failed to load images or videos? You can try to .